Có mùi hôi

Máy lạnh có mùi hôi

Mùi hôi do sữ dụng lâu, do mùi đồ ăn lưu lại, .... 

Chat với Chúng tôi

Zalo